Γλώσσα:
 

Damm

Κατηγορίες: Χρώματα τοίχου εξωτερικής χρήσης

Ετικέτες: |

Damm

Alcon Damm

Το DAMM είναι θερμοανακλαστικό ελαστομερές στεγανοποιητικό ακρυλικό χρώμα. Χρησιμοποιείται σε οριζόντιες (π.χ. ταράτσες) και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε τσιμέντο, σοβά, πλάκες ταρατσών, τούβλα, ξύλο, πίσσα κ.λπ.

Το DAMM, Δημιουργεί μια ελαστική και αδιαπέραστη μεμβράνη (ακόμα και από λιμνάζοντα νερά) που διατηρεί την ελαστικότητά της ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αποτρέπει την εισροή νερού στο εσωτερικό του κτιρίου και παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και χιόνι. Πρόκειται για ψυχρό χρώμα, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας: πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Οδηγίες εφαρμογής:

Προ της εφαρμογής απομακρύνονται σκόνες και σαθρά. Οι αρμοί διαστολής και οι ρωγμές μεταξύ οριζοντίων και κατακόρυφων επιφανειών γεμίζονται με ύφασμα πολυεστέρα εμποτισμένο με αναραίωτο DAMM ή με ελαστικούς αρμόστοκους ρογμών. Η επιφάνεια ασταρώνεται χρησιμοποιώντας το ίδιο το DAMM αραιωμένο με νερό σε ποσοστό 30% κ.ό. Μετά από περίπου 1-2 ώρες από το αστάρωμα, εφαρμόζονται 2 στρώσεις DAMM χωρίς αραίωση σταυρωτά η μία με την άλλη και με παρεμβολή διαστήματος 24 ωρών το καλοκαίρι έως 72 ωρών το χειμώνα. Σε επιφάνειες όπου υπάρχουν σαθρά ή είναι επιχρισμένες με ασβέστη ή κόλλα χρησιμοποιούμε 1 χέρι αστάρι διαλύτη VEDUR αραιωμένο έως 100% με white spirit και κατόπιν εφαρμόζουμε 2 χέρια DAMM.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Θερμοανακλαστικό ελαστομερές μονωτικό χρώμα.
Μέθοδος βαφής Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless. Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό και σαπουνάδα.
Αραίωση με νερό σε ποσοστό 30% κ.ό.
Απόδοση 1.5 m²/Lt συνολικά (αστάρωμα+2 στρώσεις χωρίς αραίωση)
Χρόνοι στεγνώματος Στεγνό σε βάθος: 4±1 ώρες. Χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες το καλοκαίρι έως 72 ώρες το χειμώνα. Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και σε αρκετές αποχρώσεις του συστήματος χρωματισμού Αlcon.
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις – VOC ) Το DAMM ανήκει στην κατηγορία Α/γ Υ (Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων). Οριακή Τιμή ΠΟΕ : 75g/l (2007) και 40g/l (2010). To έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 35g/l.
Συσκευασίες Ανά Χαρτοκιβώτιο
3 Lt
10 Lt
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση ή σε πηγές νερού. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Μη χρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων ή ποτών. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

ΑΝΑΔΕΥΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΑΠΟ ΠΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΩΝΑ